Bij mijn werkzaamheden in GIS en de ICT heb ik me regelmatig verdiept in de technologie en de concepten achter het internet. Hiermee heb ik een goed beeld gekregen van de concepten waarmee het internet wordt gerealiseerd, van de werking van webapplicaties en van de concepten voor internetbeveiliging. Een aantal voorbeelden:

  • Door de jaren heen heb ik regelmatig gewerkt met de opmaaktalen voor webpagina's, HTML en CSS.
  • Ik heb regelmatig verschillende vormen van XML gebruikt om hiermee informatie uit te wisselen via één van de vele vormen van XML die hiervoor zijn ontwikkeld. Zo heb ik GML gebruikt, een bekend XML formaat voor Geo informatie. Daarnaast heb ik gewerkt met diverse webapplicaties die XML gebruiken om de applicatie te configureren. Via de eigen XML structuur kunt u dan zo'n applicatie naar eigen smaak inrichten en instellen.
  • Bij mijn werkzaamheden heb ik gewerkt met de software om een webserver te beheren, zoals Windows Server, IIS en Apache.
  • In diverse van mijn projecten was het doel om een Content Management System (CMS) te kiezen en in te richten. Dit is software om een website voor een organisatie te beheren. Bij sommige projecten ging het hierbij om een CMS voor normale websites, maar ik ben bijvoorbeeld ook bezig geweest met een CMS voor het onderwijs. Tevens heb ik gewerkt met CMS voor het maken van kaarten op basis van de Geo informatie, waarbij GeoWeb een bekend voorbeeld is. Natuurlijk heb ik bij het maken van deze website ook gekeken welke CMS ik wilde gebruiken en heb vervolgens voor het CMS Joomla gekozen.
  • Voorts ben ik betrokken geweest bij diverse projecten waar Metadata centraal stond. Metadata is de informatie die een informatiebron beschrijft. Hierin staat bijvoorbeeld welke Geo informatie in deze bron is opgenomen, wanneer deze informatie tot stand is gekomen en wie dit heeft verzameld.

Kampen.jpg