Ik heb me verdiept in de internationale standaarden voor het uitwisselen van Geo informatie. Deze technieken worden veel gebruikt om op internet topografische kaarten, thematische kaarten en hun aanvullende informatie uit te wisselen. Ik heb deze technieken regelmatig gebruikt in projecten waar, naast het eigen kaartmateriaal, ook kaartmateriaal van derden werd benut. Een aantal voorbeelden van open GIS-standaarden die ik heb gebruikt zijn de volgende:

 • Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS)
  en Keyhole Markup Language (KML)
  Dit zijn drie standaarden voor het uitwisselen van de kaarten zelf op het internet. Hiermee kan de visuele kaart worden uitgewisseld. Deze standaarden kunnen goed worden gebruikt om kaartmateriaal van verschillende leveranciers te combineren tot één nieuwe kaart. KML wordt veel door Google gebruikt.
 • Web Feature Service (WFS )
  Dit is een standaard waarmee kaarten en de aanvullende informatie kunnen worden bewerkt via het internet. Deze standaard wordt gebruikt voor de inwinning van Geo informatie.
 • Geography Markup Language (GML)
  Dit is een standaard om de informatie waaruit een kaart is opgebouwd en de aanvullende gegevens uit te wisselen. Deze standaard wordt gebruikt om de Geo informatie zelf uit een externe bron in te lezen of bij te werken.

Kampen.jpg