Bij diverse opdrachten heb ik me verdiept in Nederlandse basisregistraties voor Geo informatie. Geo informatie bevat de vorm en de ligging van alle objecten waarmee een kaart wordt gemaakt en gepresenteerd. Daarnaast was dit een kernpunt bij de ontwikkeling van het Esri Nederland product "GeoBasis", waar ik een belangrijke rol bij had. In dit product worden deze basisregistraties samengebracht tot één samenhangend Geo informatiemodel. Vervolgens wordt deze informatie op de kaart gepresenteerd. Zo worden bijvoorbeeld van een woning alle bijbehorende gegevens van de basisregistraties op de kaart weergegeven. Door deze projecten heb ik kennis en ervaring opgedaan over de volgende basisregistraties:

 • Grootschalige BasisKaart Nederland (GBKN) en Basisregistratie Topografie (BRT)
  Deze registraties leveren allebei een digitale topografische kaart van Nederland, waarbij de GBKN voor grotere schalen is en de BRT voor kleinere. Deze basisregistraties bevatten veel Geo informatie over bijvoorbeeld wegen, parken en spoorwegen.
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  Dit wordt de opvolger van de GBKN.
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
  Deze registratie bevat de Geo informatie over de gebouwen. Daaraan is aanvullende informatie gekoppeld zoals de adressen en de woonplaats.
 • Basisregistratie Kadaster (BRK)
  Deze registratie bevat de Geo informatie over de percelen. Daaraan is aanvullende kadastrale informatie gekoppeld zoals de eigenaar en de prijs van het perceel.
 • Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO)
  Deze registratie bevat de informatie over alle ruimtelijke plannen van Nederland, bijvoorbeeld de bestemmingsplannen. De Geo informatie van deze plannen is een onderdeel van deze basisregistratie.
 • Basisregistratie personen (BRP)
  Deze registratie bevat de persoonsgegevens. Deze informatie wordt in de Geo database veelal gekoppeld aan de gebouwen waar deze personen wonen.
 • Nationaal Handels Register (NHR)
  Deze registratie bevat informatie over de bedrijven. Deze informatie wordt in de Geo database veelal gekoppeld aan gebouwen waar deze bedrijven zijn gevestigd.
 • Waardering Onroerende Zaken Registratie (WOZ)
  Deze registratie bevat de waarde van grond en de gebouwen op deze grond ten behoeve van belastingheffing.
 • Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Onroerende Zaken (WKPB)
  In deze registratie wordt vastgelegd welke beperkingen er op een gebouw zitten. Dit geldt bijvoorbeeld voor een monument.

Top10_Maasvlakte.jpg