Het opzetten van een project vind ik een leuk aspect van mijn werk. Ik werk daarbij graag samen met mijn opdrachtgever en de toekomstige gebruikers. Het is interessant om in deze fase samen te kijken naar de business case en de werkprocessen. Ik heb me daarom verdiept in de informatie analyse zelf en in software ontwikkelmethodieken. In deze methodieken is de voorfase duidelijk aanwezig en is het belangrijk om tijdens de uitvoering te blijven kijken naar de inhoud en de business case.

Eind jaren negentig heb ik me verdiept in DSDM (Dynamic systems development method) waarmee het werken in iteraties en het samenwerken met de (toekomstige) gebruikers centraal staat. Daarna heb ik mij verdiept in Scrum, een veelgebruikte methodiek van nu. Scrum heeft duidelijk naar DSDM gekeken en heeft veel DSDM principes overgenomen.

Ook het begeleiden van projecten heeft mijn belangstelling. Ik begeleid het liefst kleinere projecten, waar ik graag een rol heb om de inhoud en de techniek bij elkaar te brengen. Ik heb daarvoor de methodiek Prince2 geleerd en gebruikt bij diverse projecten. Daarnaast heb ik kennis en ervaring opgedaan in testmanagement, waarvoor ik me heb bekwaamd in TMAP (Test Management APproach). Testen is een andere interessante invalshoek. Ik kan hierbij het meest voor uw organisatie betekenen als ik ook een rol heb in het voortraject.

Bezig zijn met de communicatie naar de (toekomstige) gebruikers is het laatste punt dat hier het vermelden waard is. Ik heb in de jaren negentig ICT onderwijs gegeven aan de Universiteit Groningen. Hierbij heb ik college en computercursussen gegeven aan studenten, medewerkers en externen. Een leuke ervaring was mijn reis naar de universiteit van Asmara in Eritrea. Ik heb geholpen met de inrichting van het netwerk en de software en ik gaf onderwijs aan de medewerkers. Naast het geven van onderwijs heb ik regelmatig documentatie en opleidingsmateriaal gemaakt. Tijdens mijn studie heb ik op de helpdesk van de universiteit gewerkt. In de jaren tachtig was dit nog een andere wereld waarin de meeste vragen gingen over het gebruik van mainframes (centrale computers).

Overstromingskans_Biesbosch.jpg