Bij mijn vorige werkgever, Esri Nederland, heb ik in verschillende markten opdrachten uitgevoerd. Zo ben ik bezig geweest voor gemeentes, waterschappen en provincies. Een leuke opdracht was voor de gemeente Eindhoven waar we bezig waren om verschillende landelijke basisregistraties en de gemeentelijke Geo informatie te combineren in één Geo database. Vervolgens hebben we al deze informatie naar de gemeente toe ontsloten via interne websites. Voor het Waterschap Groot Salland heb ik een kaartviewer ontwikkeld waarmee de beleidskaarten en de maai locaties op de kaart worden gepresenteerd via het web.

Daarnaast heb ik opdrachten uitgevoerd voor de veiligheids- en de telecommarkt. Zo was ik als testmanager betrokken bij het project Eagle waar een GIS applicatie werd ontwikkeld voor meldkamers en de mobiele eenheden, zoals de brandweerauto's. Bij al deze verschillende opdrachtgevers kwam ik steeds in aanraking met de werkprocessen binnen deze organisaties en de vakgebieden van de betrokkenen.

Langer geleden heb ik bij de Universiteit Groningen projecten gedaan voor verschillende soorten organisaties, buiten en binnen de universiteit. Zo ben ik bezig geweest met een project voor een financieel adviesbureau, de RIVM en Laser, een onderdeel van het Ministerie voor Landbouw. Bij Laser waren we bezig met het ontwikkelen van een applicatie om de beslissingen op de bezwaarbrieven van de subsidie aanvragers te stroomlijnen. Binnen de universiteit Groningen heb ik bijvoorbeeld opdrachten uitgevoerd voor Academisch Centrum Mondzorg Groningen. Hier was ik bezig met een software selectietraject voor de applicatie waarmee de 10.000 patiënten en de 100 tandartsstoelen werden beheerd.

Ik heb hierdoor een ruime ervaring opgedaan in het inwerken op de werkprocessen, de denkwijze en het vakgebied van al deze organisaties. Mijn ervaring is dat de werkprocessen in het GIS veld veel meer op één lijn liggen dan in het ICT veld in het algemeen. Dat maakt het inwerken op een organisatie een stuk gemakkelijker dan voorheen.

Nederland_1732.jpg